MYlife City Süreci Hakkında Bilgilendirme

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Aydın Kamuoyu’nun ve basın yayın kuruluşlarının yakından bildiği ve takip ettiği S.S. Aykonut Konut Yapı Kooperatifi, yaklaşık 23 yıl önce Aydın Torlak mevkii olarak bilinen 45.745 m2 lik alanda hak sahiplerinin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabileceği çağdaş, güvenli ve her türlü teknik ve sosyal altyapısı olan birer konut sahibi yapmak üzere kurulmuş bir konut yapı kooperatifidir.

Ne var ki; imar planı sorunları, imar uygulama ve mülkiyet sorunları gibi çeşitli sorunlar ve yaşanan mahkeme süreçleri nedeniyle kooperatif amacını uzunca bir süre gerçekleştirememiştir. Kooperatif Yönetimi mevcut durum ve koşullar çerçevesinde sahibi oldukları hisseler için kat karşılığı sözleşme yapmak üzere çeşitli firmalarla görüşmeler yaparak kooperatif menfaatlerine uygun yüklenici arayışına girmiştir. Bu çalışmaların sonucunda; Söke merkezli “Yavuzlar İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.” ile 11.08.2017 tarih 20055 yevmiye nolu kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamışlardır.

Şirketimiz sözleşme imzalanmasını müteakip, sahip olduğu verilere ek olarak kooperatifin durumu ile ilgili gerek kooperatif yönetiminden gerekse resmi kamu kurum ve kuruluşlarından veri ve belge toplama çalışması yapmıştır. Elde edilen bilgiler neticesinde söz konusu proje sahasında iki grup hak sahiplerinin olduğu; birinci grupta; taşınmazlarını kooperatif ile kat karşılığı sözleşme yada para karşılığında anlaşarak tapularını devredenler, ikinci grupta ise tapuları elinde bulunan devredememiş olanların bulunmakta olduğu görülmüştür. İmar planı ile ilgili olarak, yaşanan mahkeme süreci sonun da kesinleşmiş imar planı olduğu, EK-1 ancak daha önce iki defa imar kanunun 18.maddesi ne göre imar uygulama işlemleri yapılmış sonrasında mahkeme iptali neticesinde yeni bir imar uygulama dosyası hazırlandığı görülmüştür.

Sahadaki durum ise; EK-2 de görüldüğü üzere 238 adet parsel içerisinde çoğunluğu Kooperatife ait bir ve iki katlı metruk ve harap bir kısmı ise ahır ve barınak olarak kullanılan bir kısmında ise hak sahibi olmadığı halde fuzuli işgalci olarak oturanların bulunduğu yaklaşık 120 ev ve 4-5 katlı ekonomik ömrünü doldurmuş ancak oturulmakta olan 18 apartman bulunduğu tespit edilmiştir.

Netice itibariyle, şirketimiz mevcut duruma göre bir yol haritası yaparak sorunların çözümüne ilişkin

1- İmar uygulama sürecini en iyi şekil de takip ederek Harita Ofisi ile birlikte Belediye, Kadastro Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü nezdinde işin sonuçlandırılmasını,
2-İmar uygulama sonrası ortaya çıkan duruma göre yeni tapuların çıkartılması, yeni parsellerin aplikasyon krokisi, imar durumu, kot krokisi, plankote vb. resmi evrakların çıkartılmasını,
3-Bu belgeler doğrultusunda nihai proje çalışmalarının başlatılmasını,
4-İmar uygulama işlemleri yürütülürken proje alanında bulunan mülkiyeti kooperatife ait metruk ve harap evlerin yıkılması enkazının sahadan taşınmasını, proje sahasının etrafının tel çit ile emniyete alınmasını,
5-Çalışmaların en iyi şekilde yürütülebilmesi için idari ve satış ofisi yapımını,
6-Sahadaki mevcut binalarla ilgili 6306 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm işlemlerinin başlatılmasını,
7-En önemlisi ise mülkiyet sorunlarının çözümünü ivedilikle ve eşzamanlı yürütmek üzere planlamasını yapmıştır.

Kooperatif ile Şirketimiz arasında sözleşme imzalanmasının ardından, her iki gruba mensup taşınmaz malikleri umutlarını tazelemiş, beklentilerini üst seviyeye çıkarmışlardır. Muayyen zamanlarda durumu kamuoyu ile paylaşmamıza ve her işlemi açık ve şeffaf bir şekilde anlatmamıza rağmen aşılması gereken sorunlara yeteri kadar vakıf olmadan kısa süre içinde inşaatlara başlanacağı beklentisine girilmiştir. Sözleşmenin gereği ve doğal sonucu da budur zaten. Elbette şirketimizde olabildiğince ve en kısa zamanda inşaatlara başlamayı hedeflemiştir. Ancak yukarıda saydığımız iş ve işlemlerin her biri başlı başına mesai ve zaman isteyen meşakkatli işlerdir. Kooperatifin amacına ulaşmasında ki en önemli engel de yıllarca biriken bu sorunlar olmuştur.

Şirketimiz doğru bir planlama ve ciddi bir çalışmayla bu sorunların aşılacağına inanmış ve başarmak için yola çıkmıştır. Bu inanç ve çalışmayla mevcut sorunların %85 ini aşmıştır.

Yukarıda önemli konu başlıkları ile sıraladığımız çalışmalar çerçevesinde geldiğimiz noktayı çokta detaya girmeden özetlemek gerekirse; Sözleşme yapılmasını müteakip gerekli bilgi ve belgeler toplanmış, yeni imar uygulaması devreye sokulmuştur. Bu kadar büyük ve karmaşık bir alanda yapılan imar uygulamasının Kadastro Müdürlüğü, Belediye ve harita ofisi nezdinde ki işlemler, dosya kontrolleri, saha kontrolleri bir senede sonuçlandırılmış olup, yeni tapuların çıkarılması için dosyalar Tapu Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Tapu tescil süreci de altı, yedi ay kadar sürmüş ve netice de İmar Planına uygun bir şekilde saha 4 parsel olarak tescil edilmiştir. EK-3 Tapu Müdürlüğünce işlemleri bitirildikten sonra 4 adet yeni tapularımız alınmıştır. EK-4, EK-5, EK-6, EK-7

Yeni İmar uygulama parsellerine ilişkin imar durumu, aplikasyon krokisi, kot krokisi vb. belgeler EK-8, EK-9, EK-10, EK-11 çıkarılarak proje ofisimize intikal ettirilmiştir.

Bu süreçle birlikte, bir yandan sahada 120 adet bir ve iki katlı eski ve metruk ev ile 12 adet 4 ve 5 katlı bina yıkılmıştır. EK-12 . Halen sahada kentsel dönüşüm işlemleri devam eden ve yıkılacak olan 6 adet apartman 2 adet tek katlı ev mevcuttur.

Yol haritamıza göre 2020 yılının kasım, aralık ayı itibariyle temel atmayı hedeflemiş durumdayken geçen Mart ayında ortaya çıkan pandemi nedeniyle 15 Hazirana kadar resmi daireler nezdinde ki işlemlerimiz yürütülememiştir. Halen de muayyen zamanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında görülen vakalar nedeniyle işlerimiz olması gerekenden çok daha yavaş ilerlemektedir.

Öncelikle temel atmayı hedeflediğimiz 6672 ada 1 parselin mimari uygulama projesi hazır olup, statik, mekanik, elektrik, peyzaj ve benzeri projeleri bitmek üzeredir.

İşin en sıkıntılı ve zorlu tarafı mülkiyet sorunu olup, süreci uzatan en önemli faktördür. Resmî kurumlara ait olan hisselerin alımı için başlattığımız işlemlerde bürokrasinin yavaş işlemesinden dolayı fazlaca zaman kaybına yol açmaktadır. 02.06.2021 tarihindeki müracaatımıza bir resmi kurumun 12.10.2021 tarihinde cevap vermesi bir örnektir.

Zira 23 yıllık süre içinde vefaat eden tapu sahiplerinin geride bıraktığı varislerin çok olması değişik illerde ikamet etmeleri, bunların bazılarının kendi aralarında husumet olması , ki bunların büyük çoğunluğu ne mirasçılık belgesi çıkarmış, ne tapu intikali yaptırmış, bazıları ise sahip oldukları hisseden habersiz böylesine trajikomik sorunları aşmak elbette kolay olmadı.

Şirketimiz tapusu kendinde olan maliklerin bir kısmı ile kat karşılığı sözleşme yaparak, bir kısmını satın alarak, diğer bir kısmını ise kentsel dönüşüm yoluyla mülkiyet sorununu çözmektedir. Şu an Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 6672 ada 1 parselde kooperatif haricinde ki hisselerin satışı beklenmektedir. Sırasıyla diğer parsellerinde mülkiyet sorununu çözerek ardı ardına inşaata başlamayı planlamaktayız. Bunca çaba, emek ve yapılan harcamalardan sonra, projeden vazgeçilmesi asla söz konusu değildir.

Yalan, yanlış ve eksik bilgilere itibar edilmemesi en büyük temennimizdir. Biz bu konuda dün olduğu gibi bu günde işimizin başında var gücümüzle projenin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Başaracağımızdan da kuşkumuz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

YAVUZLAR İNŞ.TAAH.VE TİC. A.Ş.

Sizi Arayalım

Lokasyon
Aydın Projeler
Söke Projeler
Kuşadası Projeler